ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 4 điểm A, B, C, D thỏa mãn điều kiện \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \). Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. ABCD là hình bình hành
  • B. ADCB
  • C. CB = BD
  • D. ABCD là hình bình hành nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu trong 4 điểm A, B, C, D không có ba điểm nào thẳng hành thì ABCD tạo thành tứ giác. Thêm điều kiện ABDC chứng tỏ hai cạnh AB, CD song song và bằng nhau. Vậy ABCD là hình bình hành. Chọn D.

  Lưu ý: Nếu bốn điểm M, N, P, Q thỏa mãn điều kiện MNQP thì chưa thể kết luận MNPQ là hình bình hành, chẳng hạn khi ba trong bốn điểm thẳng hàng (hiển nhiên khi đó cả bốn điểm thẳng hàng) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 44988

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON