YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {CB} \) ngược hướng 

  Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo giả thiết, ba điểm A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa A và B. Vậy vị trí ở hình 3 là đúng. Chọn C.

  Lưu ý: Ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi CA và CB cùng phương

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 44986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON