YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 3 điểm phân biệt A, B, C sao cho \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {CB} \) ngược hướng 

  Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

  • A. Hình 1
  • B. Hình 2
  • C. Hình 3
  • D. Hình 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo giả thiết, ba điểm A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa A và B. Vậy vị trí ở hình 3 là đúng. Chọn C.

  Lưu ý: Ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi CA và CB cùng phương

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON