YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho ngũ giác đều ABCDE, tâm O. Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • B. Có 5 vectơ gốc O có độ dài bằng nhau.
  • C. Có 4 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác.
  • D. Các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   

   

   

   

   

   

   

  Có 5 vectơ mà điểm đầu là O, điểm cuối là đỉnh của ngũ giác :

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

  Các vectơ này có độ dài bằng nhau (tính chất của các đa giác đều).

  Các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh, giá là các cạnh của ngũ giác có độ dài bằng nhau, bằng cạnh của ngũ giác đều. Vậy các phương án A, B, D đều đúng, phương án C sai. Chọn C.

  Lưu ý: Có 5 vectơ mà điểm đầu là A, điểm cuối là đỉnh của ngũ giác:

  Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

   
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON