AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Công viên Toán học có những mảnh đất mang hình dáng khác nhau. Mỗi mảnh được trồng một loài hoa và nó được tạo thành bởi một trong những đường cong đẹp trong toán học. Ở đó có một mảnh đất mang tên Bernoulli, nó được tạo thành từ đường Lemmiscate có phương trình trong hệ tọa độ Oxy là \(16{y^2} = {x^2}\left( {25 - {x^2}} \right)\) như hình vẽ bên.

  Tính diện tích S của mảnh đất Bernoulli biết rằng mỗi đơn vị trong hệ tọa độ Oxy tương ứng với chiều dài 1 mét.

  • A. \(S = \frac{{125}}{6}\,\,\left( {{m^2}} \right)\)
  • B. \(S = \frac{{250}}{3}{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)
  • C. \(S = \frac{{125}}{4}{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)
  • D. \(S = \frac{{125}}{3}{\rm{ }}\left( {{m^2}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>