AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ký hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = \sqrt {(x - 1){e^{{x^2} - 2x}}} ,y = 0,x = 2\).Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh Ox.

  • A. \(V = \frac{{\pi (e - 1)}}{{2e}}\)
  • B. \(V = \frac{{\pi (2e - 3)}}{{2e}}\)
  • C. \(V = \frac{{\pi (2e - 1)}}{{2e}}\)
  • D. \(V = \frac{{\pi (e - 3)}}{{2e}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>