YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau đây?

  • A. Nhiệt phân Al(NO3)3.   
  • B. Điện phân dung dịch AlCl3.
  • C. Nhiệt phân Al(OH)3
  • D. Điện phân nóng cháy Al2O3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON