AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm ở nước ta nhóm cây nào có diện tích thấp nhất: 

  • A. Cây lương thực
  • B. Cây công nghiệp
  • C. Cây ăn quả
  • D. Cây thực phẩm khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>