YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?

  • A. Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.
  • B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.
  • C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn  thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn
  • D. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF