AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi nói về hiệu điện thế?

  • A. Vôn kế luôn chỉ số 0 khi bóng đèn chưa mắc vào mạch điện.
  • B. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.
  • C. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn  thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn
  • D. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn  càng  lớn (nhỏ) thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn (nhỏ).
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>