YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?

  • A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V.
  • B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V.
  • C. Bóng đèn đó có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V.
  • D. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con số 220V ghi trên một bóng đèn có ý nghĩa để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON