YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Vôn kế trong sơ đồ nào trong các hình dưới đây có số chỉ khác không?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không.

  ⇒ Vôn kế trong sơ đồ C có chỉ số khác không.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON