YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Vôn kế trong sơ đồ nào trong các hình dưới đây có số chỉ khác không?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không.

  ⇒ Vôn kế trong sơ đồ C có chỉ số khác không.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5496

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF