YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A. Cho các dòng điện có các cường độ sau đây chạy qua bếp, hỏi trường hợp nào dây may so của bếp sẽ đứt?

  • A. 4,5A     
  • B. 4,3A    
  • C. 3,8A       
  • D. 5,5A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu cường độ dòng điện định mức của một bếp điện là 4,5A thì cho dòng điện 5,5A chạy qua bếp dây may so của bếp sẽ đứt

  ⇒ Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124461

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON