YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua bóng

  • A. không đổi
  • B. giảm
  • C. tăng
  • D. lúc đầu giảm, sau tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn tăng thì cường độ dòng điện qua bóng đèn tăng 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON