ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

  • A. \(\pi \) là một số hữu tỉ.
  • B. Tổng hai cạnh một tam giác lơn hơn cạnh thứ ba.
  • C. Bạn có chăm học không?
  • D. Con thì thấp hơn cha.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng hai cạnh một tam giác lơn hơn cạnh thứ ba.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON