ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề \(A \Rightarrow B.\)

  • A. Nếu A thì B
  • B. A kéo theo B
  • C. A là điều kiện đủ để có B
  • D. A là điều kiện cần để có B
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A là điều kiện cần để có B là phát biểu không dùng để phát biểu mệnh đề \(A \Rightarrow B.\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9288

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1