AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây sai?

  • A. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.
  • B. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
  • C. Tam giác có ba cạnh bằng nhau thì có ba góc bằng nhau. 
  • D. Tam giác có ba góc bằng nhau thì có ba cạnh bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>