YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Các phương án sau, đâu là một mệnh đề đúng?

  • A. 2 < 1
  • B. 2 + 4 = 6
  • C. 3 > 5
  • D. 6/2 = 9/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A: 2 < 1 → Sai

  Đáp án B: 2 + 4 = 6 → Đúng

  Đáp án C: 3 > 5 → Đúng

  Đáp án D: Sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON