YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

  • A. \(\exists n \in N,n < 0\)
  • B. \(\exists n \in Q,{x^2} = 2\)
  • C. \(\forall x \in R,{x^2} - x + 1 > 0\)
  • D. \(\forall x \in Z,\frac{1}{x} > 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({x^2} - x + 1 = {\left( {x - \frac{1}{2}} \right)^2} + \frac{3}{4} > 0,\forall x\)

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON