YOMEDIA
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề \(\forall x \in R,{x^2} - 2 + a > 0\) với a là số thực cho trước. Tìm a để mệnh đề đúng

  • A. a < 2
  • B. \(a\le2\)
  • C. a = 2
  • D. a > 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}
  {x^2} - 2 + a > 0\\
   \Leftrightarrow  - 2 + a > 0\\
   \Leftrightarrow a > 2
  \end{array}\)

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41625

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON