YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

  • A. Nếu \(a \ge b\) thì \({a^2} \ge {b^2}.\)
  • B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  • C. Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công.
  • D. Nếu một tam giác có một góc bằng \({60^0}\) thì tam giác đó là tam giác đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON