ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

  • A.

   Lớp Bò sát

  • B. Lớp Giáp xác
  • C. Lớp Lưỡng cư
  • D. Lớp Thú
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Lớp Bò sát
  • Lớp Giáp xác
  • Lớp Lưỡng cư
  • Lớp Thú

  Trong 4 lớp trên lớp kém tiến hóa nhất là lớp giáp xác.

  → Đáp án: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 41036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1