AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

  • A.

   Lớp Bò sát

  • B. Lớp Giáp xác
  • C. Lớp Lưỡng cư
  • D. Lớp Thú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>