ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ? 

  • A. Di tích nắp mang
  • B. Vảy
  • C. Chi năm ngón 
  • D. Vây đuôi
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ vì lưỡng cư có các đặc điểm giống cá vây chân cổ như : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy, nòng nọc giống cá.

  → Đáp án: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 134539

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1