ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các lớp động vật sau: (1) : Lớp Lưỡng cư ; (2): Lớp Chim; (3) : Lớp Thú; (4): Lớp Bò sát; (5) : Lớp Cá sụn.

  Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa.

  • A.

   (1) → (5) → (4) → (2) → (3).

  • B. (5) → (1) → (4) → (2) → (3).
  • C. (5) → (4) → (1) → (2) → (3).
  • D. (5) → (4) → (1) → (3) → (2).
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (5) → (1) → (4) → (2) → (3) là sự sắp xếp các lớp theo chiều hướng tiến hóa.

  → Đáp án: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 41037

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1