ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất 

  • A. Chim
  • B. Sâu bọ
  • C. Nhện 
  • D. Giáp xác
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dựa vào cây phát sinh, ta thấy thú có họ hàng gần với chim nhất, gần hơn so với nhện, sâu bọ và giáp xác

  → Đáp án: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 134542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1