ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lớp động vật nào tiến hóa nhất trong giới động vật 

  • A. Thú
  • B. Chim
  • C. Thằn lằn 
  • D. Lưỡng cư
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thú nằm ở nhánh cao nhất trong cây phát sinh động vật, thú là lớp động vật tiến hóa nhất.

  → Đáp án: A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 134543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1