AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

  • A.

   Vây đuôi biến thành chi sau.

  • B. Không có vảy.
  • C. Có vây lưng rất phát triển.
  • D. Còn di tích của nắp mang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>