ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

  • A.

   Vây đuôi biến thành chi sau.

  • B. Không có vảy.
  • C. Có vây lưng rất phát triển.
  • D. Còn di tích của nắp mang.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Còn tồn tại di tích của nắp mang của lưỡng cư cổ  

  → Đáp án: D

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 41038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1