ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bảng sau đây, mỗi học sinh chỉ có mộ mã số (Mahs):

  Khoá chính của bảng là:

  • A. Khoá chính = {Mahs}
  • B. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}
  • C. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}
  • D. Khoá chính = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13623

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON