AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua:

  • A. Địa chỉ của các bảng
  • B. Thuộc tính khóa
  • C. Tên trường
  • D. Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>