YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu sai: 

  • A. Số khối bằng tổng số hạt p và n.
  • B. Tổng số p và số e được gọi là số khối.
  • C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = số điện tích hạt nhân . 
  • D. Số p bằng số e.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON