RANDOM
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu sai: 

  • A. Số khối bằng tổng số hạt p và n.
  • B. Tổng số p và số e được gọi là số khối.
  • C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = số điện tích hạt nhân . 
  • D. Số p bằng số e.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>