YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu đúng: 

  • A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4
  • B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4
  • C. Số obitan có trong lớp N là 9 
  • D. Số obitan có trong lớp M là 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA