• Câu hỏi:

  Chọn câu phát biểu đúng: 

  • A. Số phân lớp electron có trong lớp N là 4
  • B. Số phân lớp electron có trong lớp M là 4
  • C. Số obitan có trong lớp N là 9 
  • D. Số obitan có trong lớp M là 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC