YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều khẳng định nào sau đây là sai ? 

  • A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
  • B.  Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
  • C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N). 
  • D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>