YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 2412Mg, 2512Mg, 2612Mg. Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là: 12, 13, 14
  • B. Đây là 3 đồng vị.
  • C. Ba nguyên tử trên đều thuộc nguyên tố Mg. 
  • D. Hạt nhân của mỗi ngtử đều có 12 proton.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>