• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng khi nói về các obitan trong một phân lớp e 

  • A. Có cùng sự định hướng không gian
  • B. Có cùng mức năng lượng.
  • C. Khác nhau về mức năng lượng. 
  • D. Có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC