YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X có Z = 28, cấu hình electron của ion X2+ là: 

  • A. 1s22s22p63s23p64s23d8  
  • B. 1s22s22p63s23p63d6
  • C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6        
  • D.  1s22s22p63s23p63d8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA