• Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng: 

  • A. Lớp K là lớp xa hạt nhân nhất
  • B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau
  • C. Các electron trên cùng phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. 
  • D.  Lớp N có 4 obitan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC