• Câu hỏi:

  Trình tự tiêu hóa đặc trưng của động vật nhai lại như thế nào? 

  • A. Biến đổi hóa học - Biến đổi cơ học -  Biến đổi sinh học.
  • B. Biến đổi cơ học - Biến đổi hóa học - Biến đổi sinh học.
  • C. Biến đổi cơ học - Biến đổi sinh học - Biến đổi hóa học. 
  • D. Biến đổi sinh học  - Biến đổi cơ học  - Biến đổi hóa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC