• Câu hỏi:

  Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là 

  • A. dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.
  • B.  dịch tiêu hóa được hòa loãng.
  • C. ống tiêu hóa được phân hóa thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyên hóa về chức năng. 
  • D. có sự kết hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC