• Câu hỏi:

  Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào? 

  • A.  Tiêu hoá hoá học.  
  • B. Tiêu hoá cơ học.
  • C. Tiêu hoá hóa học và cơ học.   
  • D. Tiêu hoá hoá học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC