• Câu hỏi:

  Ở động vật nhai lại, sự  tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào? 

  • A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
  • B. Tiết pepsin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
  • C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn. 
  • D. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC