• Câu hỏi:

  Điều  nào không phải là lợi ích  mà các vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hóa của động vật ăn cỏ đem lại? 

  • A. Cung cấp nguồn protein quan trọng.
  • B. Giúp quá trình tiêu hóa xenlulozơ.
  • C. Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin. 
  • D. Tạo ra môi trường thích hợp cho các enzim tiêu hóa hoạt động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC