• Câu hỏi:

  Ở động vật có ống tiêu hóa 

  • A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.
  • B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.
  • C.  thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào. 
  • D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC