YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Manh tràng ở động vật ăn cỏ thường rất phát triển vì 

  • A. chứa các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa.
  • B. biến đổi xenlulôzơ nhờ hệ vi sinh vật và hấp thụ vào máu.
  • C.  biến đổi xenlulôzơ nhờ enzim.            
  • D. hấp thụ nước, cô đặc chất thải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON