YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm tiêu hóa nào không có ở thú ăn thịt? 

  • A. Dạ dày đơn.               
  • B.  Ruột ngắn.
  • C. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ. 
  • D. Manh tràng phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON