YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Treo một vật vào một lực kế thấy lực kế chỉ 30N. Khối lượng vật là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

   

  • A. m>3kg
  • B. m=30kg
  • C. m=3kg
  • D. m<3kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C m=3kg

  vì khi đó lực kéo của lực kế sẽ cân bằng với trọng lực tức là

  F=P \(\Leftrightarrow\) 30=mg

  suy ra    \(m=\frac{F}{g}=\frac{30}{10} = 3 kg\)

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON