AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên giá đỡ của một thấu kính có ghi 2,5x. Đó là:

  • A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5 cm.
  • B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5 cm.
  • C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.
  • D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do kính lúp là một thấu kính hội tụ

  Áp dụng hệ thức: \(G=\frac{25}{f}\) nên ta có    \(f = \frac{25}{G}= \frac{25}{2,5} = 10\)

  Nên chọn đáp án C Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>