AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

  • A.  Một ngôi sao
  • B. Một con vi trùng
  • C. Một con kiến
  • D. Một bức tranh phong cảnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  dể sử dụng kính lúp phải thỏa mãn:

  •  Vật nằm trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được ảnh ảo lớn hơn vật
  •   Ảnh nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

  nên ta chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>