YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?

  • A.  Một ngôi sao
  • B. Một con vi trùng
  • C. Một con kiến
  • D. Một bức tranh phong cảnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để sử dụng kính lúp phải thỏa mãn:

  •  Vật nằm trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được ảnh ảo lớn hơn vật
  •   Ảnh nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt

  →Nên ta chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON