AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?

  • A. Một người thợ sửa đồng hồ.
  • B. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng
  • C. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa
  • D. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sử dụng kính lúp để quan sát các chi tiết nhỏ của đồng hồ

  Sử dụng kính lúp để quan sát các chi tiết nhỏ của mẫu quặng

  Sử dụng kính lúp để quan sát các chi tiết, cấu tạo của sâu bọ

  Nên chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA