AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trả lời ngắn gọn các câu sau

  a. Bào quan nào là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào?

  b. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn nào tạo ra nhiều ATP nhất?

  c. Pha tối của quang hợp xảy ra ở đâu?

  d. Pha sáng tạo ra sản phẩm gì?

  Lời giải tham khảo:

  a) Ti thể
  b) Chuỗi chuyền e hô hấp
  c) Chất nền của lục lạp
  d) O2, ATP, NADPH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>