AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau một đợt giảm phân của 15 tế bào sinh trứng, người ta thấy có tất cả 1755 nhiễm sắc thể bị tiêu biến cùng các thể định hướng.

  a. Xác định bộ nhiễm sắc thể của loài trên.

  b. Nếu hiệu suất thụ tinh của trứng là 20%, của tinh trùng là 25 % thì số tế bào sinh tinh cần cho quá thụ tinh là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  -n = 1755 : (15 x 3) =39---> 2n = 78 .....

  - số trứng được thụ tinh = số tinh trùng được thụ= 15 x 20%=3 àsố tinh trùng tham gia thụ tinh = (3 x 100) : 25 = 12

  \( \to \) số tế bào sinh tinh = 12 : 4 = 3.................

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>