AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích.

  a. Trong phân tử enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động.

  b. Enzim làm tăng tốc độ của phản ứng và bị biến đổi sau phản ứng.

  Lời giải tham khảo:

  a. Đúng

  b. Sai. Vì enzim không bị biến đổi sau phản ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>