AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a. Hoạt tính của enzim là gì?

  b. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim.

  Lời giải tham khảo:

  -Hoạt tính của enzim được tính bằng lượng sản phẩm được tạo thành từ một lượng cơ chất trên một đơn vị thời gian……

  -Các yếu tố ảnh hưởng: nhiệt độ, độ pH, nồng độ cơ chất, nồng độ enzim, chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>